Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΑΣΚΕ

Τον Ιούνιο θα πραγματοποιηθεί η εξαμηνιαία τακτική σύνοδος των μελών του ΑΣΚΕ. Θα αναλυθεί η πολιτική κατάσταση, όπως διαμορφώνεται με τη λεόντεια «νέα συμφωνία», που είναι έτοιμη από καιρό. Θα επικυρωθούν (ή όχι) «θέσεις» που πάρθηκαν στο ενδιάμεσο διάστημα από την Ε.Ε. του ΑΣΚΕ, θα γίνει απολογισμός και προγραμματισμός για την επόμενη περίοδο.