ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α.Σ.Κ.Ε.

Κατά κράτος επίθεση κατά της Ελληνικής Παιδείας Βιάζονται...

Το ελληνικό Σύνταγμα ορίζει ρητά:

Άρθρο 16,

1. «Η τέχνη και επιστήμη, η έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθερες· η ανάπτυξη και η προαγωγή τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτος.

Η ακαδημαϊκή ελευθερία και η ελευθερία της διδασκαλίας δεν απαλλάσσουν από το καθήκον της υπακοής στο Σύνταγμα.

2. Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτος και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των ελλήνων, την ανάπτυξη της  Εθνικής  και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες. (σ.σ   οι υπογραμμίσεις είναι δικές μας)

Ο ευρύτερος χώρος της παιδείας δέχτηκε τις περισσότερες και πιο έντονες αντιπαραθέσεις., κάτι που είναι φυσικό και, εν πολλοίς, επιβεβλημένο (δε θα αναλυθεί εδώ το γιατί), καθώς (δυστυχώς) και τις πιο σφοδρές επιθέσεις, για ευνόητους λόγους... Θα αρκούσε να αναφερθούν πόσοι και ποιοι απολύτως ακατάλληλοι και κυρίως επικίνδυνοι διορίζονταν υπουργοί Παιδείας. Θα περιοριστούμε όμως στις πιο προκλητικές περιπτώσεις, του Γιωργάκη (!), Κοντογιαννόπουλου, Διαμαντοπούλου, Γιαννάκου, για να φανεί το εύρος των πληγμάτων κατά της Ελληνικής Παιδεία και του Ελληνικού Συντάγματος!

Αυτό που επιχειρείται, όμως, σήμερα από τους διορισμένους υπουργούς Παιδείας του Τσίπρα, τους Μπαλτά, Σία (...), Φίλη(!) και τους παρατρεχάμενους κοσμοπολίτες (τάχα διεθνιστές!) οπαδούς της αμερικανικής παγκοσμιοποίησης των διαφόρων Ρότσιλδ, Σόρων και ΣΙΑ, με το αζημίωτο, προφανώς, με συντονιστικό όργανο το διαβόητο ΕΛΙΑΜΕΠ ) (αναλυτικότερα σε επόμενο άρθρο), αφού θα έχουν, αν τολμήσουν, προχωρήσει την επίθεσή του.

Για την ώρα αρκεί να αναφέρουμε ποιον έθεσε ο Φίλης επικεφαλής επιτροπής «διαβούλησης»(!)   για την ιστορία, τον κύριο στόχο της επίθεσης: Τον καθηγητή «ιστορίας» Α. Λιάκο(!), που είχε δηλώσει σε προηγούμενη «διαβούλευση»: «Εγώ δε θέλω εθνική συνείδηση και ταυτότητα. Θέλω ιστορική συνείδηση», δηλ. την «ιστορική» συνείδηση της Ρεπούσης, την έκδοση του βιβλίου με τους «συνωστισμούς» κ.λπ παρουσίασε μαζί με άλλους του ίδιου φυράματος.

Πρέπει όλοι να ετοιμαζόμαστε να αποκρούσουμε, επιθετικά, τις επιθέσεις κατά του Ελληνισμού, όπως άλλωστε επιτάσσει το ακροτελεύτιο άρθρο, 120, του Συντάγματος και ιδιαίτερα οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων και οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων.

Δεν πρέπει να αφήσουμε τους Εφιάλτες και τους μηδίζοντες, όλων των ειδών, να περάσουν τις Θερμοπύλες.


ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Κ.Ε.)