ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α.Σ.Κ.Ε.

Η ανατίμηση της δραχμής

ΤουΝίκου Λεοντόπουλου*

ΗΑΝΑΤΙΜΗΣΗ της δραχμής. που αποφασίσθηκε στιςΒρυξέλλες το Σάββατο 15 Ιανουαρίου και που πιθανότατα δεν είναι η τελευταία,συνοδεύτηκε από "περισπούδαστες" αναλύσεις για κέρδη.
ΚΕΡΔΗΠΑΝΤΟΥ, στο Χρηματιστήριο, στις μετοχές, στα ομόλογα, στα δάνεια, στις"αγορές". Ως και το πόσο ισχυρή χώρα έγινε η Ελλάδα με την ανατίμηση, περιέφερε ωςεπιχείρημα ο "αρχιθεράπων" της ΟΝΕ. κ. Σημίτης. στις προεκλογικές περιδιαβάσειςτου, του Σαββατοκύριακου, εν μέσω "εκσυγχρονιστικών" "λαϊκών υποδοχών".
ΣΤΑΠΛΑΙΣΙΑ της ΟΝΕ λοιπόν οι "εταίροι" μας και οι εδώ "θεράποντες" τους αποφάσισαντην ανατίμηση, ώστε η ελληνική οικονομία να χάσει ακόμη και αυτή την ελαχίστηανταγωνιστικότητα που έχει και να μη δημιουργεί προβλήματα στα προϊόντατους, κυρίως. μέσα στη δική μας αγορά.
ΤΑΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΑΣ προϊόντα θα πληγούν πρώτα, για μια ακόμη φορά, και το αγροτικόεισόδημα θα συρρικνωθεί ακόμη περισσότερο. Ο Τουρισμός επίσης θα πληγεί.ενώ για βιομηχανική παραγωγή ας μη γίνεται λόγος. Στο τέλος θ' απομείνουνοι επιχειρήσεις που παράγουν... μετοχές. Ο "ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ" της ΟΝΕ όμως διαθέτειπολλά "μήλα" για την Ελλάδα. Ο "μονόδρομος" αυτός λοιπόν μας επιφυλάσσεικι άλλες "εκπλήξεις".
ΣΑΝΑΝΤΑΠΟΔΟΣΗ για το "αγαθό" της ανατίμησης αναλάβαμε την υποχρέωση :

1. ΝΑ"ΛΥΣΟΥΜΕ το ασφαλιστικό". Δηλαδή να αυξήσουμε το όριο συνταξιοδότησηςαπό 58 σε 65 να αυξήσουμε τα ασφάλιστρα και να μειώσουμε τη σύνταξη. Ναπληρώσουν και πάλι οι εργαζόμενοι τη λεηλασία των ταμείων τους από κράτος,τράπεζες και εργοδότες.

2.ΝΑ "ΈΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ" τις εργασιακές σχέσεις. Δηλαδή να περιορίσουμε τηνπροστασία και το κόστος της νόμιμης εργασίας ώστε να "βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητατων επιχειρήσεων" που όμως ουδόλως ενδιέφερε,όταν απο­φάσισαν την ανατίμηση. Να αυξήσουμε τις στρατιές των ανέργων νακαταστήσουμε τους εργαζόμενους "απασχολήσιμους".
3.ΝΑ ΜΕΙΩΣΟΥΜΕ τα τραπεζικά επιτόκια ώστε να οδηγήσουμε τις αποταμιεύσειςως "πρόβατο επί σφαγήν" στο Χρηματιστήριο για να τις λεηλατήσουν οι επιτήδειοικαι να αυξήσουμε τα ήδη τεράστια κέρδη χρηματιστηριακών και τραπεζών.
4.ΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ό,τι απέμεινε από τις δημόσιες επιχειρήσεις για νατροφοδοτήσουμε με "χαρτιά" το Χρηματιστήριο και με κέρδη τα διαπλεκόμενα.
ΝΑΚΑΙ OΙ ΛΟΓΟΙ που βιάζονται για εκλογές. Με την είσοδο στην ΟΝΕ (τυπικάτον Ιούνιο) θα "τρέχουν" οι προθεσμίες. Και ποιος κερδίζει εκλογές με τέτοια"μέτρα".
ΟΛΑΑΥΤΑ θα πραγματοποιηθούν για να αυξήσουμε ακόμη περισσότερο το δημόσιοχρέος, για να χρεώσουμε ακόμη περισσότερο τις ερχόμενες γενιές που θα πρέπεινα το ξεπληρώνουν δουλεύοντας, αν βρίσκουν, με μόνο εφόδιο αυτό του απόφοιτουτης "μεταρρύθμισης" Αρσένη.

*Μέλοςτης Ε.Ε. του Αγωνιστικού Σοσιαλιστικού Κόμματος Ελλάδας (Α.Σ.Κ.Ε.)


ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Κ.Ε.)