ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α.Σ.Κ.Ε.

Για τη σημασία των εκλογών


Του Νίκου Καργόπουλου *
26/2/2000

ΕΙΝΑΙκοινός τόπος ότι τα δύο μεγάλα κόμματα έχουν την ίδια πολιτική, που ακολουθείτις επιταγές της ΕΟΚ, μέσα στο γενικότερο παραλογισμό της αμερικάνικηςπαγκοσμιοποίησης. Οι διαφορές τους είναι μόνο σε δευτερεύοντα ζητήματα,γι' αυτό είναι πλήρης αποπροσανατολισμός η προτίμηση ενός από τα δύο. Πρέπεινα καταπολεμηθούν όλοι οι εκπρόσωποι της ΕΟΚ και της παγκοσμιοποίησης,για να ανοίξει ο δρόμος για μια άλλη πορεία.
ΓΙΑΤΗΝ ώρα. όσο μικρότερο είναι το ποσοστό με το οποίο θα εκλεγεί η επόμενηκυβέρνηση, όσο μικρότερο είναι το άθροισμα ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ., όσο μικρότερηείναι η νομιμοποίηση τους, τόσο λιγότερο προκλητικά θα εφαρμοστούν απότις 10 Απριλίου τα αντιλαϊκά μέτρα που οι απαιτεί η ΟΝΕ και τόσο πιο περιορισμέναθα υλοποιηθεί το πνεύμα του Ελσίνκι. Ο κ. Ρέππας αφελώς απεκάλυψε ότι δεντον ενδιαφέρει μόνο να βγει πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ, αλλά και το άθροισμαΠΑΣΟΚ και Ν.Δ. να είναι 80-85%! Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ψηφοφόρος πρέπει να κατανοήσει.λοιπόν, τη δύναμη που έχει η ψήφος του.
ΗΑΠΑΝΤΗΣΗ στο παιχνίδι των δύο μεγάλων κομμάτων δεν πρέπει να είναι η ενίσχυσημικρότερων κομμάτων που κινούνται μέσα στη λογική του συστήματος ως συμπληρωματικά.’λλωστε, από κάποιους ξένους κύκλους προωθείται το (απίθανο;) σενάριο τηςμη αυτοδυναμίας και του σχηματισμού κυβέρνησης με τη συμμετοχή κάποιων απ' αυτά τα κόμματα, που θεωρούν ότι εξυπηρετεί καλύτερα τα συμφέροντά τους.Τα κόμματα αυτά αρκούνται σε διαπιστώσεις και σε προτάσεις ανώδυνες καιπαραπλανητικές, όπως η διοχέτευση των κονδυλίων της ΕΟΚ σε παραγωγικούςτομείς (!)
"ΑΓΝΟΟΥΝ"ότι οι "εθνικοί στόχοι" της ένταξης στην ΕΟΚ παλιότερα και στην ΟΝΕ τώραείναι οι αιτίες της καταστροφής μας.
"ΑΓΝΟΟΥΝ"ότι η ΕΟΚ με τα κονδύλια της έχει ως στόχο τη δημιουργία της "εοκικής φάρας"(όπως το σχέδιο Μάρσαλ δημιούργησε την αμερικανική φόρα) και τη μείωσητης ελληνικής παραγωγής!
ΣΤΙΣΕΚΛΟΓΕΣ πρέπει να ενισχυθούν οι πολιτικές δυνάμεις που αρνούνται πραγματικάτη σημερινή κατάσταση, θεωρούν την αποχώρηση από την ΕΟΚ ως μονόδρομο γιαοποιαδήποτε πρόοδο, υποστηρίζουν την κοινωνικοποίηση των βασικών μέσωνπαραγωγής (όσο κι αν οι τραυματικές εμπειρίες του ΠΑΣΟΚ και του υπαρκτούσοσιαλισμού δυσκολεύουν την αποδοχή αυτών των θέσεων), θεωρούν το κράτος(όχι, βέβαια, το σημερινό) ως τον κύριο φορέα ανάπτυξης και άμβλυνσης τωναντιθέσεων και οραματίζονται μια κοινωνία ελεύθερη, που θα επιτρέπει τηνολοκλήρωση του κάθε ανθρώπου.
ΣΤΙΣΔΥΝΑΜΕΙΣ αυτές θέλουμε να πιστεύουμε ότι ανήκει και το κόμμα μας, το ΑΣΚΕ,και γι' αυτό ζητούμε την ενίσχυσή του και στις ερχόμενες εκλογές.

* Μέλος της Ε.Ε. του Αγωνιστικού Σοσιαλιστικού Κόμματος Ελλάδας (ΑΣΚΕ)


ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Κ.Ε.)