ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α.Σ.Κ.Ε.

Η αναθεώρηση του Συντάγματος ερήμην των Ελλήνων

Μία απότις πιο σημαντικές πολιτικές διαδικασίες, που επηρεάζει γενικότερα τη ζωήτης χώρας, είναι αυτή της αναθεώρησης του Συντάγματος, του βασικού νόμουκάθε κοινωνίας, με αυξημένη ισχύ και διάρκεια.
Η πρότασηαναθεώρησης μπορεί να υποβληθεί μόνο αφού παρέλθει 5ετία από τηνπροηγούμενη και πρέπει να περάσει με αυξημένες πλειοψηφίες και μέσα από2 διαδοχικές Βουλές. Μία τέτοιου είδους διαδικασία θα έπρεπε, λοιπόν, ναπροκαλεί γενικότερο ενδιαφέρον και να αποτελεί το κέντρο προβληματισμού,προτάσεων και συμφωνιών του συνόλου του ελληνικού λαού.
Τίποτατέτοιο δεν συμβαίνει τώρα. Όλα εν κρύπτω και παραβύστω, ουσιαστικά.Και επί του περιεχομένου της αναθεώρησης τα πράγματα ακόμη χειρότερα. Ηγενική κατεύθυνση είναι ο περιορισμός των φραγμών στην κεντρική εξουσία(που γνωρίζουμε ποια είναι και η, δυστυχώς, επιδιώκει) και γενικότερα ηυποβάθμιση της Δημοκρατίας και η ενίσχυση του αυταρχισμού.
Το παράδειγματης κατάργησης του άρθρου 24 (προστασία των δασών κ.λ.π.) και ο περιορισμόςτων αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου Επικρατείας για έλεγχο της αυθαιρεσίαςτων κυβερνητικών ενεργειών είναι ενδεικτικό.

Θα επανέλθουμεπιο αναλυτικά.


ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Κ.Ε.)