Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΚ

Η πρωτοβουλία για τη δημιουργία Κίνησης για την αποχώρηση της Ελλάδας από την ΕΟΚ συνεχίστηκε όλο το τελευταίο διάστημα με επαφές και συζητήσεις. Στη φάση αυτή γίνεται προσπάθεια γιο τη διαμόρφωση ενός κειμένου - διακήρυξης και τη συσπείρωση όσων αρχικά θα στηρίξουν την Κίνηση.