Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑ

Αναμένεται σε λίγες μέρες ο Πάπας στην Ελλάδα, μετά από πρόσκληση του Προέδρου Κ. Στεφανόπουλου, για προσκύνηση στον ’ρειο Πάγο (όπου μίλησε ο Απόστολος Παύλος) και για παγκαθολική λειτουργία στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και, όπως ήταν αναμενόμενο, θα έχουμε πολλές αντιδράσεις, αντιπαπικές εκδηλώσεις, πιθανώς ακόμη και οδομαχίες. Πολύ δυσάρεστα ενδεχόμενα. Το ερώτημα είναι αν πράγματι θα ευθύνονται αποκλειστικά γι' αυτά αυτοί που θα αντιδράσουν, όπως και αν αντιδράσουν.
  • Ο Πάπας, πρώτον, δεν είναι μόνο θρησκευτικός ηγέτης αλλά και αρχηγός κράτους! Είναι, λοιπόν, προφανές το πρόβλημα..
  • Δεύτερον, εδώ δεν έρχεται ούτε ως αρχηγός κράτους ούτε για να ευλογήσει το ποίμνιόν του, τους Έλληνες καθολικούς. Έρχεται, για να προωθήσει το όνειρο του Παπισμού για ένωση των χριστιανικών εκκλησιών κάτω από την αιγίδα, της Παποσύνης. Και μια σχετική αποδοχή του στην Ελλάδα, το για αρκετές δεκαετίες κέντρο της Ορθοδοξίας, θα είναι μια μεγάλη επιτυχία γι' αυτόν.
  • Τρίτον, και πιο σημαντικό, ο Παπισμός, για την πλειοψηφία των Ορθοδόξων, είναι ο ιστορικός εχθρός τους και όχι αδικαιολόγητα. Οι φρικαλεότητες των υπό την αιγίδα του σταυροφόρων και των φραγκικών δηώσεων, η Ουνία, που προωθείται απ' αυτόν για άλωση των Ορθοδόξων, οι πάσης φύσεως προσβολές κατά της Ορθοδοξίας, η ιερά εξέταση και πνευματική καθοδήγηση της αποικιοκρατίας κ.λ.π., που του καταμαρτυρούνται, λειτουργούν εμπρηστικά με αφορμή την επίσκεψη του, που έπρεπε να αποφευχθεί.
  • ’γνωστο γιατί τον επισκέφθηκε επίσημα ο Κ. Στεφανόπουλος και τον κάλεσε στην Ελλάδα. Λάθος πάντως. Και θα είναι εξαιρετικά λυπηρό να δημιουργηθούν προβλήματα με τους Έλληνες καθολικούς, κάτι που επιδιώκει ο αρχιεπίσκοπος τους με τις περίεργες δηλώσεις του. Η συμβίωση των Ορθοδόξων και των Καθολικών ήταν μέχρι τώρα αρμονική.