ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α.Σ.Κ.Ε.

ΣΧΟΛΙΑ

Παιδεία για το λαό!

Την προετοιμασία και την οργάνωση του νέου Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Τρίπολη) ανέθεσε το Υπουργείο Παιδείας σε Επιτροπή, με πρώτο αστέρα τον κ. Παν. Αθανασόπουλο, που διαθέτει (μεταξύ άλλων) τα εξής προσόντα:
  • Χρημάτισε κοσμήτορας σε αμερικανικό πανεπιστήμιο.
  • Είναι ανώτατο στέλεχος πολυεθνικής με έδρα τις Βρυξέλες.
  • Ο κύριος τούτος προτείνει, λοιπόν, τα εξής:
  • Τη διοίκηση και τη χάραξη της στρατηγικής του Πανεπιστημίου να μην την έχει η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου, αλλά ένα Εποπτικό Συμβούλιο, που θα διορίζεται από το Υπουργείο Εργασίας! Οι καθηγητές απλώς θα κάνουν το μάθημα τους!
  • Το Πανεπιστήμιο θα έχει δύο βασικές γλώσσες διδασκαλίας και έρευνας: την ελληνική και την αγγλική! Αυτή είναι παιδεία στην υπηρεσία του ελληνικού λαού!

  • ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Κ.Ε.)