ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α.Σ.Κ.Ε.

Αρχισε να λειτουργεί η κίνηση για την Ε.Ε.

Μετά τη σύνοδο της Πανελλαδικής Επιτροπής (2/12/01), για την οποία γράψαμε στο προηγούμενο φύλλο της "Ε", άρχισε η λειτουργία της Κίνησης για την Επανεξέταση της Συμμετοχής της Ελλάδας στην Ε.Ε.
Η Συντονιστική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά. Στις 20/12/01 εξέδωσε δελτίο τύπου με την ανακοίνωση της ίδρυσης της Κίνησης.
Από τις 4 ομάδες δουλειάς που προγραμματίσαμε έχουν αποκαταστήσει κανονική λειτουργία οι δύο: η Ο.Δ. για τα οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα και η Ο.Δ. για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας.Οι άλλες δύο (δημοκρατία-θεσμοί και πολιτισμός) βρίσκονται ακόμη στο στάδιο των διερευνήσεων. Με εισήγηση της πρώτης Ο.Δ. η Σ.Ε. εξέδωσε δεύτερη ανακοίνωση για την καθιέρωση του ΕΥΡΩ.
Η πρώτη εκδήλωση στο Λεκανοπέδιο που προγραμματίστηκε θα γίνει στην Ηλιούπολη στις 3 Μάρτη στο αμφιθέατρο του Ειδικού Σχολείου, απέναντι από το Δημοτικό Αναψυκτήριο, ώρα 11-1. Ομιλητές θα είναι ο τ.πρέσβυς Θέμος Στοφορόπουλος, ο εκδότης της εφημερίδας ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ Μανόλης Μηλιαράκης, ο εκπρόσωπος της πολ. κίνησης "Αριστερά!" Χρήστος Καραμάνος και το μέλος της Ε.Ε. του Α.Σ.Κ.Ε. Νίκος Καργόπουλος.


ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Κ.Ε.)