ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α.Σ.Κ.Ε.

ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ Α.Σ.Κ.Ε.

Στις 26 Γενάρη πραγματοποιήθηκε η σύνοδος των μελών του Α.Σ.Κ.Ε.
Στο πρώτο μέρος της διαδικασίας έγινε συζήτηση πάνω στις διεθνείς και εσωτερικές εξελίξεις, με εισηγήσεις της Ε.Ε., που καλύπτονται από τα άρθρα που περιλαμβάνει αυτό το φύλλο της "Ε". Κοινή ήταν η διαπίστωση ότι οι πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα είναι πλέον απρόβλεπτες, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών οποιαδήποτε στιγμή.
Στα πλαίσια του γενικότερου προγραμματισμού μας προετοίμαζόμαστε και γι' αυτό το ενδεχόμενο και την αναγκαία οικονομική εξόρμηση.
Στο δεύτερο μέρος έγινε ενημέρωση και συζήτηση για την πορεία της Κίνησης για την Ε.Ε. Οι συνθήκες κρίνονται ευνοϊκές, γιατί η καθιέρωση του ΕΥΡΩ σύντομα θα αποδειχθεί αρνητική για την Ελλάδα.
Στο διάλειμμα κόψαμε και την πρωτοχρονιάτικη πίτα μας με πολλές ευχές για την καινούρια χρονιά


ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Κ.Ε.)