Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ενημέρωση -συζήτηση για το Κυπριακό

Την Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση της Ε. Ε. του ΑΣΚΕ,για ανάλυση της σημερινής φάσης του Κυπριακού, παρουσία του προέδρου του προσφυγικού σωματείου «Ελεύθερο Μόρφου» και τ. δημάρχου της κατεχόμενης Μόρφου συντρόφου Ανδρέα Φρυδά.