ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α.Σ.Κ.Ε.

Αμερικάνικα μέτρα καταστολής σε ευρωπαϊκή έκδοση

Οι νέες αρχές των σκληρών νομοθετικών προσαρμογών, που προωθεί η Ε.Ε., ακολουθούν τα αμερικανικά πρότυπα καταστολής και καταργούν το κράτος δικαίου, όπως μέχρι τώρα επικρατούσε στην Ευρώπη. Αναβαθμίζεται ο ρόλος των μηχανισμών ασφαλείας στην αντιτρομοκρατική εκστρατεία, ενισχύεται η καταστολή στη «διαχείριση κρίσεων» και κοινωνικών συγκρούσεων και ποινικοποιείται το διαφορετικό και η κάθε είδους αντίδραση.
Η σημαντική αλλαγή που προωθείται είναι η δικαστική αξιοποίηση ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών, που διαθέτουν οι μυστικές υπηρεσίες. Αρκεί η κατάθεση ενός «μυστικού», για να αποτελέσουν αυτές οι πληροφορίες βασικό κριτήριο για την καταδίκη υπόπτου ως τρομοκράτη. Έτσι οι μυστικές υπηρεσίες θα είναι αναμφισβήτητοι μάρτυρες και θα μπορούν να κατασκευάζουν ενόχους κατά βούλησιν.
Παρόμοια ρύθμιση είχε εισαγάγει στην Ελλάδα η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά η επόμενη κυβέρνηση Α. Παπανδρέου την κατάργησε, ως αντιβαίνουσα σε στοιχειώδη δικαιώματα του κατηγορουμένου. Όμως τέτοια στοιχεία από τα αρχεία της Στάζι χρησιμοποιήθηκαν στη δίκη του ΕΛΑ. Τα τελευταία χρόνια εφαρμόζεται με αυθαίρετο τρόπο και ένα είδος ποινικής καταστολής, με το οποίο επιβεβαιώνονται εκ των υστέρων προϋπάρχουσες υποθέσεις «τρομοκρατίας».
Παράλληλα στην Ε.Ε. προωθούνται μορφές αστυνομικής συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών-μελών. Με το νέο «Σύνταγμα» της Ε.Ε. ιδρύεται η περιβόητη Επιτροπή Εσωτερικής Ασφάλειας, με αρμοδιότητες και εξουσίες που καταστρατηγούν τις ατομικές ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα, με επ’ αόριστον κράτηση υπόπτων, χωρίς απαγγελία κατηγορίας, χωρίς καν δικαίωμα των κρατουμένων να γνωρίζουν ποιες είναι οι εναντίον τους κατηγορίες. Ό,τι δηλαδή ήδη συμβαίνει στις ΗΠΑ και τη Βρετανία.


ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Κ.Ε.)