ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α.Σ.Κ.Ε.

Γεωθερμική ενέργεια στη Θράκη

Σε πολλές περιοχές και των 3 νομών της Θράκης υπάρχουν αναξιοποίητα γεωθερμικά πεδία, από τα σημαντικότερα της Ευρώπης, όπως τονίστηκε στην ημερίδα που διοργάνωσε το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο στην Αλεξανδρούπολη στις 28/11/04.
Ας ευχηθούμε ότι θα αξιοποιηθούν υπό κρατικό έλεγχο, ότι θα συμβάλουν στην εξοικονόμηση συναλλάγματος και στον περιορισμό της ρύπανσης και δε θα αποτελέσουν έναν επιπλέον λόγο για αποσταθεροποίηση της ελληνικής Θράκης.


ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Κ.Ε.)