ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α.Σ.Κ.Ε.

Η νεολαία του Α.Σ.Κ.Ε.


Η νεολαία του ΑΣΚΕ συνεχίζει τις δραστηριότητες της και στα πλαίσια αυτά διένειμε τη διακήρυξη της στην περιοχή του Ζωγράφου, όπου διαμένουν πολλοί φοιτητές.
Ενημερώνουμε επίσης τους φίλους μας ότι η αφίσα της νεολαίας του Α.Σ.Κ.Ε. είναι ήδη τυπωμένη και προγραμματίζεται η τοιχοκόλληση της.
Η εβδομαδιαία συνεδρίαση της νεολαίας του Α.Σ.Κ.Ε. είναι κάθε Πέμπτη 8.30 μ.μ. στα γραφεία μας και κάθε φίλος ή φίλη μπορεί να παραβρίσκεται και να συμμετέχει στις συζητήσεις. Ένα θέμα που ήδη μας απασχολεί είναι η εκπαίδευση στην Ελλάδα. Συγκεντρώνουμε υλικό, επεξεργαζόμαστε θέσεις και περιμένουμε τη συμβολή όλων.


ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Κ.Ε.)