Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Η Σύνοδος του Α.Σ.Κ.Ε.

Στις 27 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε η τακτική Σύνοδος των μελών του ΑΣΚΕ.
Στο πρώτο μέρος της Συνόδου έγινε ανάλυση της διεθνούς και εσωτερικής κατάστασης, με βάση τα κείμενα που έχουν ήδη δημοσιευτεί στην «Ενημέρωση».
Στο δεύτερο μέρος έγινε απολογισμός της δραστηριότητας του κόμματος στο προηγούμενο εξάμηνο και ο προγραμματισμός για το επόμενο.
Η Εκτελεστική Επιτροπή συνεδρίαζε τακτικά κάθε Δευτέρα στις 9μ.μ. (οι συνεδριάσεις ανοικτές για τα μέλη και τους φίλους του κόμματος), ανέλυε όλα τα πολιτικά ζητήματα και δημοσίευε τις εκτιμήσεις και τις θέσεις του ΑΣΚΕ στην «Ε» (που εκδίδεται τακτικά κάθε 2 μήνες), στην ιστοσελίδα, σε δελτία τύπου (που καμία εφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας δε δημοσιεύει) και σε συνεντεύξεις.
Οι συνεδριάσεις της Νεολαίας (επίσης ανοικτές) γίνονται κάθε Πέμπτη στις 8μ.μ., με κύρια θέματα την εκπαίδευση και την προετοιμασία της εκδήλωσης (βλ. 1η σελ.).
Η ιστοσελίδα του ΑΣΚΕ εμπλουτίζεται συνεχώς με ό,τι καινούργιο υλικό παράγει η Ε.Ε. Το 2006 οι επισκέπτες ήσαν 19.649 (οι επισκέψεις πολύ περισσότερες), από τους οποίους 5511 από ΗΠΑ, 5462 από Ελλάδα, 394 από Κύπρο και οι υπόλοιποι από άλλες χώρες όπου ζουν Έλληνες και δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στον ημερήσιο τύπο της Ελλάδας.
Οι εσπερίδες συνεχίζονται με επιτυχία (βλ. 1η σελ.). Επιτυχής ήταν και η συνεστίαση, που έγινε στις 4 Νοεμβρίου.
Σημαντική κατάκτηση θεωρείται η έκδοση του ΑΣΚΕ-4, όπου αναλύεται για ποιους λόγους πρέπει να αποχωρήσει η Ελλάδα από την Ε.Ε.. Αποφασίστηκε να ξεκινήσει η δουλειά για τις δύο επόμενες εκδόσεις. Η μία θα περιέχει τις βασικές ιδεολογικές και πολιτικές θέσεις του ΑΣΚΕ, δηλ. την ταυτότητα του ΑΣΚΕ. Η άλλη θα αναφέρεται στη Μακεδονία.
Τέλος η Σύνοδος συζήτησε για την ανάγκη συμμετοχής του ΑΣΚΕ στις εκλογές και την αντιμετώπιση των οικονομικών δυσκολιών.