Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Στην Ελβετία δε φοβούνται τους Τούρκους

Ελβετικό δικαστήριο κατεδίκασε στις 9 του Μάρτη Τουρκοελβετό δικηγόρο, διότι σε δημοσίευμά του αρνήθηκε τη γενοκτονία των Αρμενίων. Η ποινή που του επιβλήθηκε ήταν αυστηρή, με το σκεπτικό ότι ως μορφωμένος άνθρωπος όφειλε να γνωρίζει ιστορία και ως δικηγόρος που ασκεί το επαγγελμά του στην Ελβετία όφειλε επίσης να γνωρίζει τους Ελβετικούς νόμους.