ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α.Σ.Κ.Ε.

ΚΟΛΕΓΙΑ ΙΣΟΤΙΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ;

Μετά την καταδικαστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ο νέος νόμος για την ίδρυση και λειτουργία των κολεγίων στη χώρα μας εξετάζεται και κρίνεται αυτές τις μέρες κατά πόσο συνάδει με το κοινοτικό δίκαιο. Έτσι στις Βρυξέλες η Κομισιόν ελέγχει τις λεπτομέρειες του νόμου και κατά πόσο εξυπηρετούνται οι απαιτήσεις των προστατευομένων της, παρά το γεγονός ότι το σκεπτικό του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, το οποίο εναρμονίζεται στη λογική της κινητικότητας ανθρώπων και αγαθών, έρχεται σε σύγκρουση με την αρχή που διέπει τις συνθήκες της Ε.Ε. ότι η εκπαίδευση ανήκει στη σφαίρα των εθνικών πολιτικών και στην αρμοδιότητα των εθνικών  κυβερνήσεων.
Καταντήσαμε η Ελλάδα να αδυνατεί να ελέγξει την ποιότητα των σπουδών, γιατί αυτό είναι αρμοδιότητα της ξένης χώρας, που εκδίδει τον τίτλο. Ένα αγγλικό π.χ. κολέγιο μπορεί μέσα στη χώρα μας να απαιτεί το “πτυχίο” του να έχει αναγνώριση και ισοτιμία με ενός ελληνικού πανεπιστημίου.
Έτσι φυσικά απαξιώνονται τα δημόσια πανεπιστήμια, εξισώνονται επαγγελματικά δικαιώματα με απαράδεκτο τρόπο και ωθούνται φοιτητές και πανεπιστημιακή κοινότητα (που έχει τεράστιες ευθύνες για την ποιότητα σπουδών και για την στήριξη των πολιτικών της Ε.Ε., της οποίας εισπράττει τα κονδύλια), σε αντιδράσεις σε συνδικαλιστικό, νομικό και πολιτικό επίπεδο.
Η πλήρης ισοπέδωση των αξιών της παιδείας στην Ε.Ε. και η εμπορευματοποίησή της, αναδεικνύεται ως ο βασικός κανόνας του παιχνιδιού. Ανοίγει ο δρόμος για την κατάργηση της δημόσιας δωρεάν παιδείας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που διαφυλάσσει το Σύνταγμα, αφού η εκπαίδευση αντιμετωπίζεται πλέον ως απλό εμπόρευμα ή παρεχόμενη υπηρεσία. Είναι υποχρέωση της κυβέρνησης να υπερασπιστεί τον πολιτισμό, την παιδεία και την ελευθερία μας. Πόσο επίκαιρο είναι το σύνθημα του Πολυτεχνείου.
«Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία»!!


ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Κ.Ε.)