ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α.Σ.Κ.Ε.

Θέματα για συζήτηση και απόφαση στη Σύνοδο του ΑΣΚΕ

Για τη χρεοκοπία του ασφαλιστικού συστήματος έχουμε γράψει σε προηγούμενα φύλλα της «Ε». Επειδή το θέμα έχει πλέον πάρει μεγάλες διαστάσεις και ανησυχεί σοβαρά εργαζόμενους και συνταξιούχους, η Ε.Ε. του ΑΣΚΕ θα προσπαθήσει μέσα στο Φεβρουάριο να στείλει σε όλους τους συνδρομητές της «Ε» μια κάπως ευρύτερη παρουσίαση με στοιχεία, εκτιμήσεις και θέσεις, που θα τεθούν για συζήτηση και έγκριση στην επόμενη σύνοδο, που θα γίνει την άνοιξη. Όποιος αναγνώστης νομίζει ότι μπορεί να συμβάλει με υλικό ή προβληματισμούς μπορεί να επικοινωνήσει από τώρα με την Ε.Ε.
Για συζήτηση και έγκριση θα τεθούν και οι θέσεις που διατυπώνονται στο κείμενο για τους μετανάστες, που συμπληρώνουν τις βασικές θέσεις του ΑΣΚΕ, που δημοσιεύτηκαν στο φύλλο 88 της «Ε», μια και το θέμα της παρουσίας των ξένων στην Ελλάδα έχει γίνει επίσης μείζον.
Φυσικά, εισηγήσεις προς τη Σύνοδο θεωρούνται, όπως πάντα, όλα τα πολιτικά κείμενα της «Ε».


ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Κ.Ε.)