Εκτύπωση αυτής της σελίδας

«Μάθημα» Βενιζέλου

Η κυβέρνηση του «κύρους και της εθνικής υπερηφάνιας» έδωσε τις εξετάσεις της υποτέλειας και αρίστευσε. Υπάλληλοι και υπαλληλίσκοι της Κομισιόν περιέτρεχαν τα υπουργεία ως σουλτάνοι και οι «υπουργοί» μας τους «ενημέρωναν» περιδεείς και δουλόπρεποι. Όλοι, πλην του Ε. Βενιζέλου, ο οποίος δήλωσε ότι οι υπηρεσιακοί παράγοντες των Βρυξελών πρέπει να συνομιλούν με τους αντίστοιχους υπαλλήλους των Υπουργείων και οι Υπουργοί μόνο με τους αρμόδιους Επιτρόπους.
Ως ήτο επόμενο, ενοχλήθηκε σφόδρα ο Τσαρίσκος Παπακωνσταντίνου και επετέθη: «Το Υπουργείο Εθνικής (πώς ξέφυγε της κας Δραγώνα;) ’μυνας δεν είναι το ’βατον του Αγίου Όρους».