ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α.Σ.Κ.Ε.

ΕΤΣΙ ΜΑΣ ΒΛΕΠΟΥΝ

Χ. Κίσιγκερ Σεπτέμβριος  1994
  "The Greek people are anarchic and difficult to tame. For this reason we must strike deep into their cultural roots: Perhaps then we can force them to conform. I mean, of course, to strike at their language, their religion, their cultural and historical reserves, so that we can neutralize their ability to develop, to distinguish themselves, or to prevail; thereby removing them as an obstacle to our strategically vital plans in the Balkans, the Mediterranean, and the Middle East"
«Οι Έλληνες είναι αναρχικός λαός και δυσκολοκυβέρνητος. Για αυτόν τον λόγο πρέπει να χτυπήσουμε βαθιά στις πολιτιστικές ρίζες τους: Ίσως έπειτα μπορούμε να αναγκάσουμε αυτοί για να προσαρμοστούν. Εννοώ, φυσικά, να χτυπήσουμε τη γλώσσα τους, τη θρησκεία τους, τα πολιτιστικά και ιστορικά τους αποθέματα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξουδετερώσουμε τη δυνατότητά τους να αναπτυχθούν, να διακριθούν, ή να επικρατήσουν, με αυτόν τον τρόπο αφαιρώντας τους ως εμπόδιο στα στρατηγικά ζωτικής σημασίας σχέδιά μας στα Βαλκάνια,την Μεσόγειο, και τη Μέση Ανατολή» Αρθρο Ν. Σταύρου «Ελευθεροτυπία» 12-5-2010 Σαμιουελ Χάντιγκτον 1995 (Η σύγκρουση των πολιτισμών και η αναδόμηση της παγκόσμιας τάξης σελ.162-63) «Η Ελλάδα είναι μια ανωμαλία, ο Ορθόδοξος παρείσακτος στους δυτικούς πολιτισμούς...(και) δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στις αρχές και τα ήθη και των δύο» (σ.σ εννοεί στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ)
Καιρός είναι να δείξουμε αν έχουν δίκιο.


ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Κ.Ε.)