ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α.Σ.Κ.Ε.

Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΑΣΚΕ

Στις 29 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του κόμματος η σύνοδος τον ΑΣΚΕ, που ασχολήθηκε με την τρέχουσα πολιτική κατάσταση, με τα εκλογικά αποτελέσματα ( και του ΑΣΚΕ ) και τη χάραξη της γραμμής του κόμματος για το προσεχές διάστημα.

  Η σύνοδος έκρινε ότι το κακό εκλογικό αποτέλεσμα του ΑΣΚΕ, του οποίου τα αίτια αναλύθηκαν, δε σημαίνει ότι δικαιολογεί, έστω και μικρή απογοήτευση και απαισιοδοξία για την αποτελεσματικότητα και προσφορά στην πατρίδα και κοινωνία της ιδεολογίας και πολιτικής δράσης του ΑΣΚΕ.

  Αντίθετα, αυτό που αποφασίστηκε είναι η κατά το δυνατόν οργανωτική και οικονομική ενίσχυση του ΑΣΚΕ, και με τα νέα μέλη που μας πλησίασαν, κατά την διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, και η συνέχιση των μέχρι τώρα δραστηριοτήτων του, με μεγαλύτερη ακόμα αποφασιστικότητα και αγωνιστικότητα , παρά τις δυσμενείς, γενικά, περιστάσεις και συγκυρίες


ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Κ.Ε.)