ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α.Σ.Κ.Ε.

Η Ελλάδα καίγεται και οι βουλευτές ...βολεύονται!!!

 Η απόφαση της κυβέρνησης να αυξηθούν οι βουλευτικές συντάξεις αναδρομικά από το 2008 και να πάρουν, έτσι,  οι συνταξιούχοι βουλευτές ποσά που φτάνουν και τις 100.000 ευρώ ο ένας είναι τόσο προκλητική, ώστε ένας βουλευτής εν ενεργεία κατέθεσε σχετική ερώτηση στον πρωθυπουργό εκφράζοντας σαφώς την αντίρρησή του. Αλλά η συντεχνιακή αντιμετώπιση τέτοιων θεμάτων από τους βουλευτές έχει επικρατήσει σε τέτοιο βαθμό, ώστε κανένας άλλος συνάδελφός του δεν ακούστηκε να καταγγέλλει αυτή την πρόκληση. Αντίθετα, υπήρξαν μερικοί που δικαιολόγησαν την κυβερνητική πράξη και άλλοι φιλοκυβερνητικοί κύκλοι που έμμεσα υποστήριξαν ότι αυτή η χαριστική μεταχείριση των συνταξιούχων βουλευτών επιβαλλόταν από το νόμο, επειδή μια τριμελής επιτροπή του Ελεγκτικού Συνεδρίου πήρε αυτή την απόφαση, σαν να μη μπορούσε η κυβέρνηση να τροποποιήσει το σχετικό νόμο, όπως έκανε σε τόσες άλλες περιπτώσεις που αφορούσαν τις μειώσεις των μισθών και των συντάξεων των εργαζομένων.

            Οι βουλευτές φαίνεται, σε κάποιες περιπτώσεις, να ενεργούν σαν μια συντεχνία που μέλημά της έχει την εξυπηρέτηση του συμφέροντος των μελών της, ακόμα και όταν αυτό είναι εις βάρος της κοινωνίας. Στην περίπτωση αυτή, για να το επιτύχουν αυτό χρησιμοποίησαν ένα τέχνασμα: ενέκριναν πρώτα, αν δεν διευκόλυναν, την υλοποίηση ευνοϊκών αποφάσεων που εξέδωσαν οι δικαστικοί για το δικό τους κλάδο και μετά, με τη δικαιολογία ότι οι μισθοί και οι συντάξεις των βουλευτών πρέπει να συνδέονται με αυτούς των δικαστικών, αύξησαν και τις δικές τους συντάξεις. Συνήθως το τέχνασμα, το κόλπο να πούμε καλύτερα, εφαρμοζόταν αντίστροφα. Οι βουλευτές αύξαναν πρώτοι το δικό τους μισθό και μετά, με τη δικαιολογία της σύνδεσης των βουλευτικών αποδοχών με αυτές των δικαστικών, η οποία δεν προβλέπεται ρητώς στο Σύνταγμα, αυξάνονταν και οι αποδοχές των δικαστικών. Όπως και αν εφαρμοσθεί πάντως, ουσιαστικά πρόκειται για ένα κόλπο, με το οποίο εξασφαλίζεται ιδιαίτερα ευνοϊκή μεταχείριση σε δύο συντεχνίες. Σχετική είναι και η διαπίστωση της Ομάδας Κρατών κατά της Διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης (Group of States against Corruption) η οποία, στην τελευταία αναφορά της για την Ελλάδα, επιρρίπτει τη μεγαλύτερη ευθύνη για τη διαφθορά στους βουλευτές και τους δικαστικούς!

            Η κοινωνία όμως διέρχεται μια πολύ σοβαρή κρίση για να ανέχεται πλέον τέτοιες προκλήσεις. Το κύρος των κομμάτων εξουσίας έχει καταρρεύσει, αφού αυτά φέρουν όλη την ευθύνη για την κρίση και εξακολουθούν να συγκαλύπτουν σε μεγάλο βαθμό τη διαφθορά και τη λεηλασία του κοινωνικού πλούτου. Οι αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα του  κοινοβουλευτικού συστήματος, όπως αυτό λειτουργεί στη χώρα μας, δεν είναι σπάνιες και αποφάσεις σαν αυτή που αφορά την αναδρομική αύξηση των βουλευτικών συντάξεων δεν προκαλούν μόνο την οργή των πολιτών, αλλά, το σημαντικότερο, ενισχύουν και τις φωνές αμφισβήτησης του κοινοβουλευτικού θεσμού, κάτι που υπονομεύει τα θεμέλια της Δημοκρατίας.      


ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Κ.Ε.)