ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α.Σ.Κ.Ε.

Το σύμφωνο συμβίωσης των ομοφυλόφιλων

Στις 22/12/ …15 ψηφίστηκε στην Ελληνική Βουλή από το ΣΥΡΙΖΑ και ομόγνωμούς τους ΠΑΣΟΚ, ΠΟΤΑΜΙ και ΛΕΒΕΝΤΗ το σύμφωνο συμβίωσης «δύο ενηλίκων προσώπων, ανεξάρτητα από το φύλο τους» (η μοναδική αναφορά για τους περί ων εθεσπίσθη..), ως συνέχεια του «συμφώνου συμβίωσης» ετερόφυλων του ΠΑΣΟΚ του Γιωργάκη, ομόσταυλου (μετά των ομοίων του), του διαδόχου του, εκλεκτού των ΗΠΑ, Α. Τσίπρα και των ομοίων του.

Εκ προοιμίου αναδημοσιεύουμε το σημαντικότερο του νέου νόμου, του γεμάτου (δημιουργικές…) ασάφειες και περίεργες ατέλειες, αντιφάσεις και επιμελημένες «προχειρότητες»: «Αρθρο 12. Ανάλογη εφαρμογή άλλων διατάξεων-εξουσιοδοτήσεις. Άλλες διατάξεις νόμων που αφορούν αξιώσεις των συζύγων μεταξύ τους, καθώς και αξιώσεις, παροχές και προνόμια έναντι τρίτων ή έναντι του Δημοσίου εφαρμόζονται αναλόγως και στα μέρη του συμφώνου, εφ’όσον δεν υπάρχει διαφορετική ειδική ρύθμιση στον παρόντα ή άλλο νόμο. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μπορεί να προσαρμόζονται, όπου αυτό απαιτείται, οι κείμενες διατάξεις του εργατικού δικαίου κοινωνικής ασφάλισης στις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.»

Αυτό είναι το κύριο άρθρο του εν λόγω νομοθετήματος, που αποτελεί και τον κύριο σκοπό του και, κυρίως, το κύριο πρόβλημά (για την κοινωνία) του. Οι «αξιώσεις των συζύγων μεταξύ τους καθώς και αξιώσεις, παροχές και προνόμια έναντι τρίτων ή έναντι του Δημοσίου […]»  αφορούν τους συζύγους νόμιμων, θρησκευτικών ή πολιτικών, γάμων και, φυσικά (!), δεν μπορούν να «εφαρμόζονται αναλόγως» κ.λπ. Αυτό είναι το  πραγματικό θέμα.

Αξιώσεις, παροχές και, ΠΡΟΝΟΜΙΑ έναντι τρίτων και Δημοσίου αναγνωρίζει κάθε κοινωνία που ζει, αναπτύσσεται και ενδιαφέρεται για την αναπαραγωγή και επιβίωσή της απέναντι σε εξωτερικούς και εσωτερικούς κινδύνους, σε πρόσωπα πρότυπα και παραδειγματικά και προικοδοτεί με τις προνομίες αυτές θεσμούς ζωτικούς γι’ αυτήν ακόμη και για την απλή επιβίωσή της, όπως ο γάμος! Εννοείται, φυσικά, ότι οτιδήποτε συμβάλλει πραγματικά στην προώθηση ανοχής και κοινωνικής αποδοχής και απόρριψη κάθε ρατσιστικού τύπου διακρίσεων εις βάρος των, για διάφορες αιτίες, ομοφυλοφίλων πρέπει να επιδιώκεται. Οχι όμως και να... προπαγανδίζεται.

Το θέμα έχει ευρύτερες διαστάσεις και ιστορία, για τα οποία σε επόμενο φύλλο της «Ε».

 


ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Κ.Ε.)