ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α.Σ.Κ.Ε.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ

Για την πολύ επιτυχή εκδήλωσή μας «ΑΜΕΣΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΜΑΣ ΘΕΜΑΤΑ» (οι καιροί ου μενετοί) στις 23/2/2016, θα αναφερθούμε στο επόμενο φύλλο της «Ε». Το πρώτο μέρος με τις ομιλίες των εισηγητών βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας, στο οπτικοακουστικό υλικό. Ολόκληρη η εκδήλωση έχει εγγραφεί σε DVD, που διατίθεται στα γραφεία μας.

 


ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Κ.Ε.)