ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α.Σ.Κ.Ε.

Δύο σημαντικές πρωτοβουλίες

Σημειώνουμε 2 εξαιρετικές πρωτοβουλίες: Η πρώτη, της  Χριστιανικής Δημοκρατίας, για κείμενο-προκήρυξη υπέρ της υποστήριξης του πραγματικού αγώνα για ελευθερία και πλήρους κυριαρχίας της Κύπρου, χωρίς εγγυήτριες δυνάμεις, ξένα στρατεύματα και εποίκους, στην οποία συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, η ΛΑΕ του Αριστερού Ρεύματος και το ΑΣΚΕ· και η δεύτερη, της ΛΑΕ, για τη δεύτερη επέτειο του ΟΧΙ στο Δημοψήφισμα του Ιουλίου του 2015, με επισήμανση της σημασίας και του πραγματικού νοήματός του, και με δικές μας υπογραφές, ανάμεσα σε πολλές άλλες.

 


ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Κ.Ε.)