ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α.Σ.Κ.Ε.

Σύνοδος των μελών

Στις 3/2/18 έγινε η Σύνοδος Μελών και μετά κόπηκε η πίτα και με φίλους του ΑΣΚΕ. Στο Α’ μέρος, μετά από τον Απολογισμό και τον Προγραμματισμό του εξαμήνου έγινε συζήτηση και πάρθηκαν Αποφάσεις, όπως για τη διαδικασία πριν από αποστολή ενυπόγραφων άρθρων από μέλη σε «άλλους». Και μετά ακολούθησε μερική ανάπτυξη για το α’ κεφάλαιο, περί Εθνους και Εθνικής Ανεξαρτησίας, από το Σήφη Στενό και του β’ κεφαλαίου, για Σοσιαλισμό, από το Νίκο Λεοντόπουλο στο ΑΣΚΕ-6 «Ιδεολογικές και Πολιτικές Αρχές», με αρκετή συζήτηση.

 Στο Β’ μέρος μετά την κοπή της Πίτας και τις... ευχές με φίλους έγινε πολιτική ομιλία για την τρέχουσα πολιτική κατάσταση από το Σήφη Στενό και ειδικά για τις παραπολιτικές και παρακρατικές συνάξεις των εκφραστών της Νεοταξικής Παγκοσμιοποίησης τύπου Νταβός κ.λπ. από τον Νίκο Λεοντόπουλο. Ακολούθησε ζωηρή και ενδιαφέρουσα συζήτηση.

Την εκδήλωση χαιρέτησε και ο φίλος, επίτιμος πρόεδρος της Χριστιανικής, Μ. Μηλιαράκης.-


ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Κ.Ε.)