ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α.Σ.Κ.Ε.

Συμβουλές για, όσο το δυνατόν, σωστά Ελληνικά

Πρώτα πρώτα μια θλιβερή διαπίστωση: Κοντεύουμε που κοντεύουμε να γίνουμε ανελλήνιστοι, να μη γνωρίζουμε να μιλάμε και να γράφουμε ελληνικά, δηλ να τσακαλωτοποιηθούμε όλοι, τώρα φτάσαμε και να προφέρουμε τα Ελληνικά γράμματα ως να ήταν... αγγλικά. Ετσι τα περίφημα Α.Τ.Μ., τα τόσο αγαπητά στους... ληστές, ενώ είναι ακρώνυμα των λέξεων Αυτόματες Ταμειακές Μηχανές, εμείς τα προφέρουμε ως έι τι εμ(!) αντί α τα μί  ή, έστω, ά τι μα (!).

Και τώρα, άλλο να γράφουμε (άτονο) πως(=ότι, σύνδεσμος), π.χ. νομίζω πως έχω δίκιο= νομίζω ότι έχω δίκιο, και άλλο το (τονισμένο) πώς(ερωτηματικό επίρρημα), είτε σε ευθεία ερώτηση, π.χ. πώς γράφεται αυτό;, είτε σε πλάγια, π.χ. δεν ξέρω πώς γράφεται αυτό. Τέτοιο (σαν ερωτηματικό) και πώς και πώς  πχ  Τον είχαν πώς και πώς.

Επίσης άλλο να γράφουμε ότι(=πως) και άλλο ό,τι(όποιο, οτιδήποτε) π.χ.

Ό,τι και να πεις, δε σε πιστεύω και νομίζω ότι, ό,τι και να επιχειρήσεις, δε θα επιτύχεις τίποτα.

Θα συνεχίζουμε...


ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Κ.Ε.)