ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α.Σ.Κ.Ε.

Η Δικαιοσύνη στην έσχατη κρίση τώρα έχει μια απροσδόκητη ευκαιρία…

 Ποτέ μέχρι σήμερα η Δικαιοσύνη, ο ανεξάρτητος, τυπικά, 3ος πυλώνας της Ελληνικής Πολιτείας και στις 3 ανώτερες μορφές της, Αρειος Πάγος, ΣτΕ (Συμβούλιο της Επικρατείας) και Ελεγκτικό Συνέδριο, δεν αντιμετώπισε τέτοιας έντασης κρίση και απώλεια κύρους και αξιοπιστίας, τουλάχιστο στην κορυφή της ιεραρχίας τους, όσο τον τελευταίο καιρό. Αίτιο (και αποτέλεσμα!) η εξάρτηση ή και υποταγή στην Εκτελεστική Εξουσία, στην εκάστοτε Κυβέρνηση ειδικότερα, η οποία και επιλέγει τους επικεφάλης τους.

 

Ο  πρώην Πρωθυπουργός  Κώστας Καραμανλής είχε δηλώσει κάτι «πρωτάκουστο» επίσημα ότι: «Η Δικαιοσύνη είναι διαβρωμένη από εσωτερικά και εξωτερικά κυκλώματα», κάτι για το οποίο δεν ευθύνονται μόνο οι  «άλλοι»

 

Τώρα της δίνεται μια μεγάλη ευκαιρία ουσιαστικής κάθαρσης. Είναι ενδεχόμενο σοβαρό να κληθεί να κρίνει και να αποφασίσει η ίδια για κατάχρηση εξουσίας της εκτελεστικής εξουσίας επί της Δικαστικής διαδικασίας με συγκατηγορούμενους Υπουργό Δικαιοσύνης, πολλούς δικαστικούς, εισαγγελικούς κυριώς, λειτουργούς κ.λπ.

 

Ευρίσκεται, λοιπόν, μια απροσδόκητη ευκαιρία κάθαρσης και ειδικότερα αυτοκάθαρσης, ως πρώτο βήμα ανάκτησης κύρους και αξιοπιστίας.

 

 

 


ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Κ.Ε.)