ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α.Σ.Κ.Ε.

12/12/2000

Η διάσκεψη της Νίκαιας

Η διαρκής ασέλγεια κατά της χώρας μας διευρύνθηκε στη Νίκαια. Οι ελάχιστοι ικανοποιημένοι, που ασκούν τη δοτή εξουσία τους και σιτίζονται μέσω της ΕΟΚ με δικά μας έξοδα, ας μην ευελπιστούν στην αμηχανία και σύγχυση των πρόσκαιρα αποπροσανατολισμένων Ελλήνων πολιτών. Η Ιστορία και η Γεωγραφία τιμωρούν όσους τις αγνοούν.
    Πόσοι (ελπίζουν πως) θα δεχθούν να είναι υπηρέτες των Γερμανών ή έστω των Γερμανογάλλων. Ποια χώρα που υποτάχτηκε προόδευσε ποτέ κοινωνικά, οικονομικά ή πολιτιστικά


ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Κ.Ε.)