ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α.Σ.Κ.Ε.

7/9/2000

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΛΟΚΗ

   Η διαπλοκή και η διαφθορά, που κυνικά και απροκάλυπτα έχουν πάρει τρομακτικές διαστάσεις στη χώρα μας, δεν είναι πρωτογενή φαινόμενα. Είναι σύμφυτες με το καθεστώς της εξάρτησης, που σήμερα (τουλάχιστον σε οικονομικό επίπεδο) εκφράζεται με την ένταξη στην ΕΟΚ και στην ΟΝΕ και μέσω αυτής στη βαρβαρότητα της αμερικάνικης παγκοσμιοποίησης.
    Επομένως κάθε ειλικρινής αγώνας για την καταπολέμηση αυτών των φαινομένων προϋποθέτει καθαρές προτάσεις και αγώνα για την εξάλειψη των αιτίων που τα προκαλούν.


ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Κ.Ε.)