ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α.Σ.Κ.Ε.

12/4/2005

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ FYROM

  Η διαφαινόμενη αποδοχή από την κυβέρνηση, τα κόμματα της Βουλής και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της αμερικανικής, υπό το μανδύα του ΟΗΕ, πρότασης για διπλή (στην πραγματικότητα) ονομασία της FYROM με πλήρες το όνομα Μακεδονία παραπέμπει στις σκοτεινότερες εποχές υποτέλειας και εθνικής ταπείνωσης, κατά τις οποίες ακόμη και η κατάργηση της Ελληνικής Μακεδονίας να θεωρείται θετικό στοιχείο από τον κ. υφυπουργό του ΕΛΙΑΜΕΠ.
   Η εσπευσμένη προσπάθεια κλεισίματος της υπόθεσης του ονόματος με αυτόν τον τρόπο εξυπηρετεί μόνο τα συμφέροντα των ΗΠΑ και της ΕΕ, που θέλουν να ολοκληρώσουν το έγκλημα τους, της διάλυσης της Γιουγκοσλαβίας. Η ανάμιξη της χώρας μας σ' αυτό μόνο δεινά μπορεί να επισωρεύσει.
   Η Ελλάδα διαθέτει τη δύναμη να κάνει σεβαστή τη θέση της και η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού δεν πρόκειτα ποτέ να συναινέσει σε συμφωνία που επικυρώνει επεκτατικές βλέψεις εις βάρος του και πλαστογραφεί την ιστορία του.


ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Κ.Ε.)