Δήλωση πολιτικής απορρήτου
------------------------------------


1. Η εφαρμογή του ΑΣΚΕ εν συντομία εφαρμογή παρουσιάζει τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας του ΑΣΚΕ https://www.aske.gr εν συντομία ο server.

2. Συλλογή δεδομένων
---------------------------
Η παρούσα εφαρμογή συλλέγει το αναγνωριστικό της συσκευής (device token), ώστε να στέλνει ειδοποιήσεις στο χρήστη για όποια δραστηριότητα του κόμματος
Τα αναγνωριστικά της συσκευής (device tokens) αποθηκεύονται στο server. Τα αναγνωριστικά της συσκευής διαγράφονται, όταν ο χρήστης απεγκαθιστά την εφαρμογή.

Η εφαρμογή δε συλλέγει άλλα δεδομένα από το χρήστη.


Privacy policy
-------------------------


1. The ΑΣΚΕ application abbreviated as app presents the content of the web site https://www.aske.gr abbr the server.

2. Data to be collected
------------------------
The app collects the device token on installation in order to notify the user for any news or party's activity.
The device tokens are stored to the server. The device tokens are deleted when the user uninstalls the app.

No other data will be collected during the interaction of the app and the server.