ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α.Σ.Κ.Ε.

«Γάμος» ομοφυλοφίλων

Η θέση μας στο φύλλο 172 της «Ενημέρωση του ΑΣΚΕ» στην ιστοσελίδα του.  «Η αλλαγή ταυτότητας φύλου σύμπτωμα ευρύτερου καταστροφικού προβλήματος».

Επιπρόσθετα, τα «δικαιώματα» είναι ατομικά. Αρα καθένας έχει δικαίωμα στο γάμο, περιβλημένο ιστορικά και με ιερότητα, ώστε να γίνεται πιο εύκολη η προσπάθεια τιθάσευσης του πανερωτισμού, πανηδονισμού του ανθρώπου για κοινωνικούς λόγους, άρα με τους αναγκαίους περιορισμούς.

Αλλά γάμος είναι, σύμφωνα με τον μόνο υπάρχοντα οριστικό (!) ορισμό του νομοδιδάσκαλου Modestino (3ος αιώνας μ.Χ.) «Ανδρός και γυναικός συνάφεια, συγκλήρωση του βίου παντός, θείου τε και ανθρωπίνου δικαίου κοινωνία».

Αν μια κοινωνία θέλει να νομιμοποιήσει διαφορετικές ενώσεις προσώπων, ας του έδιναν άλλο όνομα, σύμφωνο με το είδος της «ένωσης», εν προκειμένω, π.χ. ομόζυγον. Είναι απαράδεκτο να θέλουν κάποιοι να αλλάζουν την έννοια των λέξεων(...)και να υποκύπτουμε στο «σύμπλεγμα της κολοβής αλεπούς». Οσο για τους υποστηρικτές του δικαιώματος σ' αυτόν, σχεδόν όλοι είναι  εχθροί του γάμου γενικά... Τώρα πλέον θα αναμένουμε(...) ως 16η στην Ευρώπη και πρώτο στα Ορθόδοξα κράτη!

 


ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Κ.Ε.)