ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α.Σ.Κ.Ε.

Η σύνοδος των μελών του ΑΣΚΕ

Στο τέλος Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί η τακτική σύνοδος των μελών του ΑΣΚΕ.
Θα γίνει συζήτηση για τα ζητήματα της πολιτικής επικαιρότητας, που καλύπτονται από τα κείμενα της «Ε».
Θα ακολουθήσει απολογισμός της δραστηριότητας του κόμματος το προηγούμενο εξάμηνο και τέλος θα σχεδιαστεί η δραστηριότητα για το επόμενο εξάμηνο.
Στα πλαίσια αυτά περιλαμβάνονται:
α) Η έκδοση της νέας μας προκήρυξης του 2007 (τα μέλη να ετοιμάσουν προτάσεις για το περιεχόμενό της).
β) Προτάσεις για τις νέες μας εκδόσεις.
γ) Προγραμματισμός των επόμενων εσπερίδων.
δ) Προετοιμασία της πολιτιστικής εκδήλωσης που θα πραγματοποιήσει και φέτος η νεολαία του ΑΣΚΕ στο τέλος Απριλίου.
Φυσικά κάθε δίμηνο τακτικά θα συνεχίσει να εκδίδεται η «Ενημέρωση».
Ιδιαίτερα θα μας απασχολήσει η προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε τις οικονομικές δυσκολίες, ώστε να μπορέσει το ΑΣΚΕ να πάρει μέρος στις επόμενες εθνικές εκλογές.


ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Κ.Ε.)