ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α.Σ.Κ.Ε.

Οι συναντήσεις της Νεολαίας

Για πρακτικούς λόγους οι νεολαίοι του ΑΣΚΕ μετέθεσαν τη μέρα της τακτικής τους συνάντησης, η οποία θα γίνεται πλέον κάθε Δευτέρα στις 8.30μ.μ. Στις συναντήσεις μπορεί να παραβρίσκεται όποιος φίλος νεολαίος το επιθυμεί.


ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Κ.Ε.)