ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α.Σ.Κ.Ε.

Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ

Στην ελληνική Θράκη και με έδρα την Ξάνθη ιδρύθηκε «Πολιτιστική Εκπαιδευτική Εταιρεία της Μειονότητας της Δυτικής Θράκης» (ΠΕΚΕΜ). Και μόνο το γεγονός ότι πρόεδρός της είναι ο διαβόητος τ. βουλευτής Γκαλίπ αποδεικνύει ότι πρόκειται για πειθήνιο όργανο του κεμαλικού κράτους, από το οποίο και χρηματοδοτείται (ακόμη και στο καταστατικό προβλέπονται «δωρεές από το εξωτερικό»). Αποφεύγει στον τίτλο της να διευκρινίσει (όπως όφειλε) για ποια μειονότητα πρόκειται, γιατί θα έπρεπε να τη χαρακτηρίσει «μουσουλμανική», ενώ η Τουρκία (και ο Γιωργάκης) τη χαρακτηρίζει «τουρκική», παραβαίνοντας τη Συνθήκη της Λοζάνης.
Οι στόχοι που περιέχονται στο καταστατικό είναι αποκαλυπτικοί: Καλλιέργεια της τουρκικής γλώσσας, ανάδειξη του τουρκικού πολιτισμού(!), έρευνα των προβλημάτων που απασχολούν τη μειονότητα κλπ. Το πιο επικίνδυνο: «Να προβεί στην ίδρυση σχολείων πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, νηπιαγωγείων και παιδικών σταθμών» (άρθρο 5). «Να ανεγείρει και να μισθώνει κτίρια, για να στεγαστούν τα παραπάνω εκπαιδευτικά ιδρύματα» (άρθρο 6). «Να συνεργαστεί με φυσικά ή νομικά πρόσωπα … στον ευρωπαϊκό, βαλκανικό και ευρύτερο διεθνή χώρο …», δηλ. τα ιδρύματα αυτά θα τεθούν ουσιαστικά υπό τον έλεγχο του κεμαλικού κράτους, που θεωρεί την εκπαίδευση ως έναν από τους τομείς που δεν επιτρέπεται η παραμικρή απόκλιση από τη γραμμή του.
Με την εταιρεία αυτή η Τουρκία επιδιώκει να κλιμακώσει την επέμβασή της στα εσωτερικά της Ελλάδας, να νομιμοποιήσει δεκάδες νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς, που λειτουργούν σήμερα χωρίς άδεια, να ιδρύσει τουρκικό πανεπιστήμιο στην Ελλάδα ως παράρτημα πανεπιστημίου της Τουρκίας και να «ξαναμαντρώσει» τους νέους μουσουλμάνους της ελληνικής Θράκης που εισάγονται με ποσόστωση και φοιτούν στα ελληνικά πανεπιστήμια.
Η προσπάθεια αυτή της Τουρκίας διευκολύνεται με την οδηγία της Ε.Ε. για επαγγελματική αποκατάσταση μέσω Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών, συμβεβλημένων με ξένα πανεπιστήμια. Κάποιο τέτοιο ξένο πανεπιστήμιο μπορεί να είναι ένα τουρκικό πανεπιστήμιο.
Για την ίδρυση τουρκικού πανεπιστημίου στην ελληνική Θράκη σημαντική θα είναι μια πιθανή κατάργηση του άρθρου 16, το οποίο τώρα δεν επιτρέπει την ίδρυση πανεπιστημίων από άλλο φορέα πλην του κράτους. Μήπως ο Γιωργάκης, η Γιαννάκου και οι όμοιοί τους θέλουν με την κατάργησή του να εξυπηρετήσουν (εκτός από τους φίλους τους μεγαλοϊδιοκτήτες εκπαιδευτικών ιδρυμάτων) και τους Τούρκους φίλους τους; Να περιμένουμε την έντονη αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης, της αντιπολίτευσης και των άλλων αρμοδίων φορέων; Φυσικά, θα επανέλθουμε.


ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Κ.Ε.)