ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α.Σ.Κ.Ε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΑΓΡΙΕΥΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ


Η οικονομική κρίση έχει δυσμενείς επιπτώσεις σε όλο τον ελληνικό λαό, μεγάλο μέρος του οποίου (που αυξάνεται ραγδαία) περιέρχεται σε απελπιστική κατάσταση. Όλες οι προβλέψεις συμφωνούν ότι οι προσεχείς μήνες θα είναι ακόμη χειρότεροι και αρκετοί είναι αυτοί που εκτιμούν (μεταξύ τους και το ΑΣΚΕ) ότι η παγκόσμια οικονομική κρίση θα είναι πιο βαθιά και πιο μακροχρόνια από την κρίση του μεσοπολέμου (βλ. άλλο άρθρο). Το ΑΣΚΕ, μάλιστα, εκφράζει το φόβο ότι η κατάσταση στην Ελλάδα δε θα βελτιωθεί ακόμη κι όταν περάσει η παγκόσμια κρίση, εάν εξακολουθούμε να συμμετέχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι μετανάστες, που αποτελούν ήδη πάνω από το 10% του πληθυσμού της χώρας μας, θα υποφέρουν περισσότερο. Σε πρώτη φάση ίσως αντέξουν, γιατί δεν έχουν την καταναλωτική νοοτροπία που απέκτησαν πολλοί από εμάς και γιατί θα είναι πιο πρόθυμοι να κατεβάσουν τα μεροκάματα και να δουλέψουν με χειρότερες συνθήκες. Σε δεύτερη φάση, όμως, οι περισσότεροι θα μείνουν άνεργοι, α) γιατί οι τομείς της οικονομίας που πλήττονται είναι κυρίως αυτοί που απασχολούν μετανάστες, π.χ. η οικοδομή έχει πέσει ήδη 25%, β) γιατί πολλοί Έλληνες εργοδότες θα αναβάλουν επ’ αόριστον εργασίες στις οποίες απασχολούσαν μετανάστες, π.χ. ελαιοχρωματισμοί και επισκευές σπιτιών, και γ) γιατί πολλοί Έλληνες θα κάνουν οι ίδιοι εργασίες που βολευτήκαμε να αναθέτουμε σε μετανάστες, π.χ. αγροτικές εργασίες, οικιακές βοηθοί. Επιπλέον οι μετανάστες, αντίθετα με τους περισσότερους Έλληνες, πρέπει να πληρώνουν νοίκι και δεν έχουν στην οικογένειά τους ένα τουλάχιστον σίγουρο μισθό (έστω μειωμένο) ενός δημοσίου ή ιδιωτικού υπαλλήλου ή την οικιακή οικονομία στην ύπαιθρο, που αντιστοιχεί σε ένα μισθό. Έτσι κάποιοι μετανάστες θα επιστρέψουν μόνοι τους στη χώρα τους, αλλά αυτό είναι δύσκολο για πολλούς.
Με τα δεδομένα αυτά η κατάσταση στην ελληνική κοινωνία έχει ήδη αγριέψει και είναι βέβαιο ότι θα αγριέψει περισσότερο. Η εγκληματικότητα θα αυξηθεί, χωρίς να αναφερόμαστε στη δραστηριότητα των κουκουλοφόρων, που υπηρετούν άλλες σκοπιμότητες. Συγκρούσεις θα υπάρξουν όχι μόνο μεταξύ Ελλήνων και ξένων, αλλά και μεταξύ των μεταναστών, η πρώτη γενιά εναντίον της δεύτερης.
Όλ’ αυτά είναι ένα ακόμη τίμημα που καλούμαστε να πληρώσουμε, για να θησαυρίζουν οι τραπεζίτες και οι πάσης φύσεως εκμεταλλευτές. Αυτός είναι άλλος ένας λόγος για να πάρουμε την τύχη της πατρίδας μας στα χέρια μας. Το ΑΣΚΕ έχει κάνει τις προτάσεις του και για την παρουσία των ξένων στην Ελλάδα και για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και γενικά για μια καλύτερη πορεία του τόπου.


ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Κ.Ε.)