ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α.Σ.Κ.Ε.

Ειδική αστυνομία στα... Πανεπιστήμια ;

 

Ανακοινώθηκε πρόσφατα η προκήρυξη 400 θέσεων ειδικών (νέων) αστυνομικών, που θα αυξάνονται, αν παρίσταται ανάγκη, από τους επιλαχόντες, για επίτευξη και προστασία της ευταξίας(!)  στα Δημόσια Ανώτατα (και ανωτατοποιημένα!) εκπαιδευτικά Ιδρύματα, μια που στα Ιδιωτικά (νόμιμα και παράτυπα) είναι εξασφαλισμένη, φαινομενικά παραδόξως!

 

Κατ’αρχήν ακούγεται αρνητικά η νομοθετημένη ήδη πανεπιστημιακή αστυνόμευση, που όμως, κατ’αρχήν πάλι, η εξοργιστική αταξία, επιεικώς (παγκόσμια πρωτοτυπία!), στα Ιδρύματα αυτά οδηγεί στην πάνδημη, σχεδόν, αποδοχή της αστυνόμευσης, λόγω εκτάκτου ανάγκης !

 

Εννοείται, πως δεν αρκεί ο έλεγχος των άσχετων εισερχομένων, μια που και οι «σχετικοί» (!) οργανωμένοι κομματικά ή εξαρτώμενοι από κέντρα, εσωτερικά ή εξωτερικά, είναι ...αρκετοί για τις πάσης φύσεως ανομίες, πάλιν επιεικώς.

 

Φυσικά, η κύρια αιτία των διαλυτικών αυτών φαινομένων είναι η κομματική διείσδυση και ο έλεγχος της πανεπιστημιακής λειτουργίας, κάτι που θεωρείται αδιανόητο(!) να αποκλειστεί, όπως, δυστυχώς, συμβαίνει σε όλες τις δημόσιες ... «δομές».

 


ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Κ.Ε.)