ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α.Σ.Κ.Ε.

30/6/2014

Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΑΣΚΕ

Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΑΣΚΕ

Στις 29 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του κόμματος η σύνοδος τον ΑΣΚΕ, που ασχολήθηκε με την τρέχουσα πολιτική κατάσταση, με τα εκλογικά αποτελέσματα ( και του ΑΣΚΕ ) και τη χάραξη της γραμμής του κόμματος για το προσεχές διάστημα.

Η σύνοδος έκρινε ότι το κακό εκλογικό αποτέλεσμα του ΑΣΚΕ, του οποίου τα αίτια αναλύθηκαν, δεν είναι λόγος για αλλαγή των θέσεων του ή της στάσης του απέναντι στα άλλα κόμματα. Αλλαγή της φυσιογνωμίας του ΑΣΚΕ  θα σήμαινε ότι  δεν θα είχε νόημα η περαιτέρω ύπαρξη του.

 Αυτό που αποφασίστηκε είναι η κατά το δυνατόν οργανωτική και οικονομική ενίσχυση του ΑΣΚΕ με τα νέα μέλη που μας πλησίασαν κατά την διάρκεια της προεκλογικής περιόδου και η συνέχιση των μέχρι τώρα δραστηριοτήτων του.

Η επόμενη «Ενημέρωση» θα κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο, άρα μέχρι τότε τα μέλη και οι φίλοι του ΑΣΚΕ μπορούν να ενημερώνονται για τις θέσεις μας πάνω στην τρέχουσα πολιτική κατάσταση από την ιστοσελίδα μας( ανακοινώσεις, επίκαιρα θέματα).


ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Κ.Ε.)