ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α.Σ.Κ.Ε.

Η Ρωσία και οι αυταπάτες

Πολλοί στην Ελλάδα πίστευαν και πιστεύουν ότι αντί της εξάρτησης από τη Δύση (ΗΠΑ- γερμανική Ε.Ε.) θα έπρεπε να στραφούμε προς τη Ρωσία με την οποία υπάρχουν ιστορικοί δεσμοί και που είναι έθνος ομόδοξο του Ελληνισμού. Ιστορικά η Ρωσία με τη στάση της κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, εξυπηρετώντας, φυσικά, τα συμφέροντά της με τους ρωσοτουρκικούς πολέμους, βοήθησε στην αφύπνιση του ελληνικού γένους για τον αγώνα της Ανεξαρτησίας του και την ευόδωσή τους.
Η νοοτροπία για αντικατάσταση μιας εξάρτησης απο μια άλλη είναι ίδιον του υποταγμένου, που είναι νοοτροπία της άρχουσας κάστας. Ομως είναι και αφελής, επειδή δείχνει ότι αγνοεί ότι οι χώρες έχουν συμφέροντα που υπερβαίνουν τους συναισθηματισμούς, όπως περίτρανα φαίνεται με την περίπτωση της Κύπρου.


ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Κ.Ε.)