ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α.Σ.Κ.Ε.

ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΑΣΚΕ

Στο τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου θα ορισθεί η Σύνοδος Μελών και στενών (με πρωτοβουλία δική τους) Φίλων του ΑΣΚΕ, με το σύνηθες περιεχόμενο.

Ειδικά τώρα θ’αρχίσει η αναλυτικότερη ανάπτυξη των ιδεολογικών και πολιτικών θέσεών μας εν όψει και των γενικότερων, εσωτερικών κι εξωτερικών, εξελίξεων.


ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Κ.Ε.)