ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α.Σ.Κ.Ε.

Η Πολιτεία του ΣΥΡΙΖΑ

            Για το είδος της πολιτείας που θέλει να δημιουργήσει ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να σχηματίσει κανείς μια ιδέα από την πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνησή του σε διάφορα θέματα, όπως η αδιαμφισβήτητη ανοχή της στην παραβατικότητα (αν δεν υπάρχει σε αυτή και συνενοχή γόνων των ηγετικών της στελεχών ...), η έμμεση προβολή των ευκαιριών που θα έχουν για κοινωνική ανέλιξη στο εξωτερικό οι νέοι επιστήμονες σε συνδυασμό με την ελεύθερη σχεδόν είσοδο λαθρομεταναστών στη χώρα μας, η εξουθένωση των ελληνικών επιχειρήσεων με την επιβολή εξοντωτικής φορολογίας, που δημιουργεί ευνοϊκούς όρους ανταγωνισμού τους από τις ξένες επιχειρήσεις.

            Αλλά και τίποτε απ' όλα αυτά αν δε λάβει κανείς υπόψη του, ένα Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε πρόσφατα με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης θα αρκούσε για να αντιληφθεί τι κράτος θέλει να δημιουργήσει αυτό το κόμμα. Σύμφωνα με αυτό το Διάταγμα που δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 883/8-9-2017, τεύχος Γ΄, ο υπουργός Δικαιοσύνης χαρίζει το υπόλοιπο της ποινής του Σαμαρά Σαράντη η οποία του επιβλήθηκε για κατοχή και πώληση ναρκωτικών ουσιών και αίρει τις κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από αυτή την καταδίκη, για να διορισθεί στη ΔΕΗ! Αίρει επίσης ο αξιότιμος υπουργός της Δικαιοσύνης τις κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από την καταδίκη: του Biraci Jorgo για νόθευση διαβατηρίου, προκειμένου να μην αποτελεί κώλυμα για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, του Kola Naqe για κλοπή, προκειμένου να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια, καθώς και ειδική άδεια οδήγησης ταξί, του Ηλιόπουλου Αναστασίου για κλοπή, απάτη και απόπειρα πλαστογραφίας με χρήση, προκειμένου να ανανεώσει την ειδική άδεια οδήγησης ταξί και της Michailovic Ksenija για κλοπή, προκειμένου να μην αποτελεί κώλυμα για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας και για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος.

      Φαίνεται παράλογο, αλλά είναι δυστυχώς πραγματικότητα: στην πολιτεία του ΣΥΡΙΖΑ πολίτες γίνονται επιλεκτικά όσοι παρέβησαν τους νόμους μπαίνοντας παράνομα στη χώρα και συνέχισαν μετά να κάνουν διάφορες άλλες παρανομίες, ενώ η κρατική άδεια για άσκηση ενός επαγγέλματος, ακόμη και αυτό του υπαλλήλου σε δημόσια Υπηρεσία, δίνεται προνομιακά σε αυτούς που έχουν διαπράξει διάφορες παραβάσεις του κοινού ποινικού δικαίου, κατά την κρίση ενός υπουργού, χωρίς να αιτιολογείται. 

Και αν τα, αναμφισβήτητα, παραπάνω θα φανούν σε κάποιον παρωνυχίδες μπροστά στα τρομερά άλλα (όλα!) που πράττει ή μηχανεύεται η παρούσα κυβέρνηση, αρκεί να υπενθυμίσουμε το «εξ όνυχος το λέοντα»(!), ώστε να τον αντιμετωπίσουμε, αφού τον αναγνωρίσαμε, όπως μας επιτάσσει το ΣΥΝΤΑΓΜΑ μας, με κάθε τρόπο.

 


ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Κ.Ε.)