ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α.Σ.Κ.Ε.

Το κατάντημα της 4ης εξουσίας

 

Δεν είναι τα ΜΜΕ καταστατικά αναγνωρισμένα, όμως θεωρούνται πλέον και (θα έπρεπε να) είναι ο λαϊκός ελεγκτής των 3 πυλώνων της πολιτειακής εξουσίας (ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ).

 

Ηταν, ίσως, κάποτε με τη μορφή μόνο του Τύπου, η Ελευθερία της έκφρασης του οποίου ήταν η πιο απτή μορφή και κριτήριο της Δημοκρατίας στα νεότερα χρόνια, γιατί τότε πράγματι σε μεγάλο βαθμό εξέφραζε το Λαό.

 

Σήμερα, στον 20ο, και ιδιαίτερα 21ο αιώνα, δυστυχώς, δεν ισχύει πλέον. Ο έντυπος, ο ραδιοφωνικός, ο τηλεοπτικός (και εικόνας) λόγος και το διαδίκτυο έφυγε από τους Δημοσιογράφους και περιήλθε, σχεδόν ολοκληρωτικά, στα χέρια (και τα συμφέροντα) μεγάλων κεφαλαιούχων ή συμπλεγμάτων κεφαλαίων, που, φυσικά, είναι αστείο το να πει κανείς ότι αυτοί ενδιαφέρονται για την Ενημέρωση (και αποτελούν τη φωνή) του Λαού!

 

Ας το γνωρίζουμε αυτό, στην Ελλάδα, τουλάχιστον, που ουσιαστικά δεν υπάρχουν, τώρα, με πολύ λίγες εξαιρέσεις, δημοσιογράφοι.

 

Ως πρώτο βήμα…

 


ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Κ.Ε.)