ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α.Σ.Κ.Ε.

Ανησυχητικές δικαιολογίες για τον πληθωρισμό

Κάθε φορά που γίνεται λόγος για τον πληθωρισμό, μετά τη ραγδαία άνοδό του, τόσο οι τυπικοί εκπρόσωποι της κυβερνητικής πολιτικής όσο και οι άτυποι υποστηρικτές της θεωρούν απαραίτητο να προσθέτουν τον χαρακτηρισμό «εισαγόμενος». Τελευταία, ο χαρακτηρισμός αυτός μπορεί να εναλλάσσεται με την παρατήρηση ότι ο πληθωρισμός «οφείλεται στην αισχροκέρδεια των αγορών». Θέλουν έτσι να εντυπώσουν στο λαό την αντίληψη ότι η αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται σε παράγοντες που δεν ελέγχονται από την κυβέρνηση.

 Οι δικαιολογίες αυτές εντούτοις δεν απαλλάσσουν τις κυβερνήσεις των τελευταίων ετών από τις ευθύνες τους. Αν οι τιμές των εισαγόμενων προϊόντων αυξάνονται υπερβολικά επειδή έχει αυξηθεί η τιμολόγησή τους και στις χώρες παραγωγής τους, αυτό συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό γιατί περιορίστηκε ή σταμάτησε η εγχώρια παραγωγή αυτών των προϊόντων εξαιτίας της οικονομικής πολιτικής που εφαρμόστηκε. Ετσι οι ξένοι παραγωγοί και οι εισαγωγείς μπορούν να καθορίζουν τις τιμές των προϊόντων χωρίς ανταγωνισμό από τους Ελληνες παραγωγούς.

 Ούτε και η δικαιολογία πάλι ότι η αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται στην αισχροκέρδεια δεν είναι πειστική. Αν οι παράγοντες της αγοράς παραβαίνουν θεσμοθετημένους κανόνες της λειτουργίας της και δεν μπορεί μια κυβέρνηση να αποκαταστήσει τη νομιμότητα, τότε είναι ανίκανη να κυβερνήσει. Αν πάλι θα είχε την πρόθεση να το κάνει αυτό, αλλά δεν της επιτρέπουν ανειλημμένες δεσμεύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει όρια κέρδους, τότε και πάλι την βαρύνει η ευθύνη για την επιλογή αυτής της πολιτικής.

 Επομένως, οι δικαιολογίες που προβάλλονται όχι μόνο δεν απαλλάσσουν τις κυβερνήσεις των τελευταίων ετών από τις ευθύνες για την άνοδο του πληθωρισμού, αφού αυτή οφείλεται σε δικές τους πολιτικές επιλογές, αλλά επιτρέπουν και τη φυσιολογική πρόβλεψη ότι η οικονομική κατάσταση των περισσοτέρων θα συνεχίσει να επιδεινώνεται, όσο συνεχίζεται η ίδια πολιτική της διάλυσης του παραγωγικού ιστού της χώρας και της ασύδοτης λειτουργίας των αγορών.

 


ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Κ.Ε.)