ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α.Σ.Κ.Ε.

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ «ΗΡΑΚΛΗΣ» ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ

            Οι τράπεζες, μετά την αλόγιστη χορήγηση δανείων κάθε είδους (καταναλωτικά, διακοποδάνεια, πιστωτικές κάρτες, στεγαστικά κ,λπ.) από την εποχή Σημίτη, με την επέλαση των μνημονίων και τη δραστική μείωση των εισοδημάτων, βρέθηκαν να έχουν «κόκκινα» δάνεια 107,2 δις το 2016.  Αντί να διωχθούν  οι τραπεζίτες και οι τράπεζες γι’ αυτήν την αλόγιστη χορήγηση, όπως έκαναν στην Ισλανδία που άφησαν τις τράπεζες να καταρρεύσουν και φυλάκισαν τους τραπεζίτες, εδώ είναι, εκτός από Βαλκάνια και Ε.Ε.! Και έτσι οι τραπεζίτες όχι μόνο έχουν το ακαταδίωκτο, αλλά επιβραβεύονται με το να ξεφορτωθούν τα «κόκκινα» δάνεια με την εγγύηση του δημοσίου δηλ. των φορολογουμένων!

            Ψήφισε το 2019 η ΝΔ το σχέδιο «Ηρακλής». Σύμφωνα με αυτό οι τράπεζες, μέσω ειδικών σχημάτων που συστήνουν, τιτλοποιούν τα «κόκκινα» δάνεια εκδίδοντας ομολογίες υψηλής, μεσαίας και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας. Δηλ. οι ομολογίες υψηλής και μεσαίας προτεραιότητας είναι τα ενυπόθηκα δάνεια, ενώ οι της χαμηλής τα μη ενυπόθηκα.

            Τις ομολογίες αυτες τις πουλάνε οι τράπεζες στα «κοράκια» (servicers), που κατα κανόνα είναι θυγατρικά σχήματά τους. Για τα ενυπόθηκα δάνεια, όπου τα «κοράκια» με απόφαση του ΣΤΕ μπορούν να εκπλειστηριάζουν κατοικίες και επιχειρήσεις, αυτά αγοράζονται  περί το 25% της αξίας του δανείου, ενώ για τα μη ενυπόθηκα περί το 5%.  Οι τράπεζες πουλώντας το 50% των ομολογιών υψηλής προτεραιότητας και κάποιο ποσοστό μεσαίας μπορούν να διαγράψουν όλο το «κόκκινο» δάνειο!     

            Το δημόσιο εγγυάται ότι θα καλύψει τις ζημίες των «κορακιών» (servicers), εάν  δεν τους αποφέρουν τα προβλεπόμενα κέρδη μέσα στο συμφωνηθέν διάστημα, επειδή π.χ. δεν έγιναν εισπράξεις από τη διαχείριση των δανείων. Μάλιστα, τώρα θέλουν νεους «Ηρακλείς», μόνο που αυτοί δεν καθαρίζουν την κόπρο του Αυγεία.

Αν θυμηθούμε τον Μπρεχτ στην Οπερα της πεντάρας  «Τι είναι η ληστεία μιας τράπεζας μπροστά στην ίδρυσή της;» .  Με τους «Ηρακλείς»  θα μετασχηματιζόταν «Η ληστεία μιας τραπεζας συνεχίζεται με την ίδρυσή της».

 


ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Κ.Ε.)